top of page

Dating

Zondagochtend 7.00u en ik loop de Regte Heide al op. Dat vroeg op staan loont, blijkt eigenlijk elke keer weer. Ook nu. Ik ben naar het Riels Hoefke gereden en loop vanaf daar de gele route. Wanneer ik na 10 minuten lopen, luisteren en kijken aankom bij de grafheuvels, hoor ik meerdere koekoeken naar elkaar roepen. Het moeten mannetjes zijn, want alleen die hebben de kenmerkende roep. Het geroep komt echt van behoorlijk dichtbij. Camera dus maar vast uit de tas halen en verrekijker gereed houden. Ik speur de Regte Heide rechts van mij af. Zoals meestal bij de koekoek lijkt het te blijven alleen geluid en geen beeld. Omdat de koekoeken erg dichtbij lijken te zitten, blijf ik nog even wachten. Dan zie ik plotseling vanuit de groep dennenbomen ver voor mij maar liefst drie koekoeken weg vliegen. Ze vliegen achter elkaar aan richting de loofbomen aan de rand van het Riels laag en komen dan met een ommetje weer terug. Het lijkt wel een jacht. Ze buitelen om elkaar heen, landen in de bomen om vervolgens weer enkele minuten naar elkaar te gaan roepen. Ik hoor twee koekoeken, ik zie er drie. Ik ga er vanuit dat het twee mannetjes zijn en een dame. Hierna begint het hele gebeuren weer van voor af aan. Dit spel spelen ze een ronde of 5. Als slotstuk komt er nog een vierde koekoek bij en vliegen ze met vieren een laatste rondje, waarna ze verdwijnen in de richting van Goirle. Is dit gedrag een soort speeddating? Zijn het Tinderafspraken? De keuringsdienst van Waren die voorbij komt vliegen?

Op internet kan ik veel informatie vinden over de koekoek maar niet over het paringsgedrag.

Vogelbescherming: "Koekoeken leggen hun eieren in de nesten van zogeheten waardvogels, gedrag dat overigens ook bij andere soortgroepen zoals zoogdieren en insecten wordt aangetroffen. Een vrouwtjeskoekoek specialiseert zich op een bepaalde vogelsoort of -familie. Zo zijn er 'heggenmus-koekoeken' en 'karekiet-koekoeken'. De eieren lijken sterk op die van de waardvogel. De koekoek heeft het moeilijk. In heel West-Europa zijn we in enkele tientallen jaren misschien wel de helft van de koekoeken kwijtgeraakt. De oorzaken zijn nog onduidelijk.


De soort heeft spitse vleugels en een lange staart. Vliegt met een snelle vleugelslag waarbij de vleugels nauwelijks boven het lichaam uitkomen. De koekoek zit vaak op een open plek met afhangende vleugels en nauwelijks zichtbare poten. Mannetjes hebben een effen blauwgrijze borst, kop en bovenzijde. De witte buik met zwarte bandering is scherp gescheiden van de blauwgrijze borst. Het kleed van vrouwtjes kent twee varianten, een grijze en een bruine. Alleen man roept sonoor "koe-koek", vrouw heeft een hinnikende triller. Broedt vanaf mei. Koekoeken leggen één of enkele eieren in de nesten van andere vogels, de waardvogels, in totaal kan dat bij zo'n 25 nesten gebeuren. Tegenwoordig vormen kleine karekiet, heggenmus, graspieper, witte en gele kwikstaart de belangrijkste 'pleegouders'. Eieren lijken op die van de waardvogel. Het vrouwtje haalt een ei van de waardvogel uit het nest en daarvoor in de plaats komt het eigen ei. Het koekoeksjong werkt de andere eieren of kuikens uit het nest en verlaat het nest na zo'n 17-18 dagen. Dan wordt hij nog 2 à 3 weken gevoerd door de veel kleinere waardvogels." Het geluid van zowel het mannetje als het vrouwtje kun je beluisteren op onderstaande link: https://www.vogelbescherming.nl/…/k…/vogelgids/vogel/koekoek

Ik probeer wat foto's te maken van de koekoeken, wat natuurlijk niet mee valt. Het zijn hierdoor geen hoogstaande kwaliteitsfoto's, maar wel mijn eerste koekoeken die ik kon vast leggen.

62 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page