top of page

Op jacht - 18 april 2020

Al weken ben ik op jacht naar de blauwborst. Ik zie er genoeg, maak vele foto's. Tevreden ben ik nog steeds niet over de foto's. De blauwborsten die ik ontmoet zijn naar mijn mening toch nog te schuw. Ze durven niet dichterbij te komen. Hierdoor zijn de foto's van te ver af genomen en niet scherp genoeg naar mijn zin. Toch kan ik het niet laten om onderhand een verhaaltje te schrijven over die blauwborsten. Ze zitten dit jaar namelijk overal. Ik heb nog nooit zoveel blauwborsten gezien als dit jaar. Alleen op de Regte Heide weet ik nu al 3 hotspots te vinden waar blauwborsten zitten. Natuurlijk blijf ik komende weken proberen om nog betere foto's te nemen. Voor nu moeten jullie het doen met deze 5 foto's. Het is een prachtig vogeltje, deze lente echt even mijn favoriet. Door zijn opvallende kleuren en uitbundige zang, is deze vogel niet alleen mijn favoriet maar een opvallende verschijning in de vogelwereld. Op allerlei Facebookpagina's die te maken met hebben fotografie en natuur kom ik de meest prachtige foto's tegen van blauwborsten. Dat zorgt voor druk, ik wil hierdoor ook nog mooiere foto's maken. Misschien moet ik toch ook eens gaan overwegen om vaker met statief op pad te gaan, want nog altijd schiet ik alle foto's uit de hand. Een statief zorgt uiteraard voor meer scherpte.

Vogelbescherming: Blauwborsten hebben de afgelopen decennia in Nederland een flinke opmars gemaakt. Dit komt doordat er meer geschikt leefgebied is bijgekomen. Het is een van de weinige soorten die van de Rode Lijst is geschrapt, omdat het zo goed gaat. et mannetje heeft een blauwe kin en borst met in het midden een witte vlek ('ster'). Aan de onderkant wordt de blauwe borst begrensd door een zwarte band, een dunnere witte band en daaronder een roestbruine vlek. Spreidt een blauwborst zijn staart, dan zie je opvallende oranjebruine staartbasis met een zeer brede zwarte eindband. Bij het vrouwtje ontbreekt de blauwe borst, maar net als het mannetje heeft zij een lichte wenkbrauwstreep en een dezelfde oranjebruine staartbasis met zwarte eindband. Blauwborsten zoeken tussen de vegetatie naar voedsel. Tijdens de balts vliegt het mannetje op uit het riet met een melodieuze zang om elders met gespreide staart en vleugels neer te strijken. In Nederland worden ook wel blauwborsten gezien met oranje 'ster' op de blauwe borst, een zeldzame doortrekker uit vooral Scandinavië. De zang is zeer gevarieerd, met veel imitaties van andere vogels. Bouwt langzaam op om vervolgens te versnellen. In zit en in zangvlucht. De blauwborst heeft diverse alarmroepen, vooral in broedtijd te horen.

Blauwborsten hebben een voorkeur voor gevarieerde, natte en insectenrijke gebieden met open delen en een struweel- en loofboombegroeiing, met een niet geheel bedekte bodem. De geleidelijke overgang van rietmoerassen naar moerasbos vormt een uitstekend leefgebied (Oostvaardersplassen, Biesbosch, Lauwersmeer). Dit type habitat is in Nederland flink toegenomen in de afgelopen decennia, hetgeen ook de reden is waarom de blauwborst het zo goed doet in ons land. Ook in akkers, onder meer met koolzaad.

Inmiddels ben ik erg gewend aan het geluid van deze prachtige zanger en kan ik (bijna) altijd meteen horen wanneer er een exemplaar in de buurt is. Zo heb ik deze ochtend nog een nieuw territorium ontdekt waar ik deze week zeker nog eens ga kijken.

Wil jij ook het geluid leren kennen van deze prachtige vogel? Luister dan eens wat vaker via deze link: https://www.vogelgeluid.nl/blauwborst/ Ook op You Tube zijn leuke filmpjes met geluid te vinden. https://www.youtube.com/watch?v=smGihazGEGA


1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page